Găng tay y tế dài 9 inch có bột

Găng tay Y tế Latex có bột Size L

Găng tay y tế dài 9 inch có bột

Găng tay Y tế Latex có bột Size M

Găng tay y tế dài 9 inch có bột

Găng tay Y tế Latex có bột Size S

Găng tay y tế dài 9 inch có bột

Găng tay Y tế Latex có bột Size XS